MISJA SZKOŁY

 

Nasza działalność skierowana jest do polskich dzieci, które chcą poznać swój ojczysty język, dowiedzieć się kim był Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościuszko, Lech Wałęsa oraz poznać polskie zwyczaje, tradycje oraz kulturę. Dzieci w naszej szkole dowiedzą się także co to jest Wawel, Zamek Królewski, przez jakie miasta płynie Wisła oraz gdzie szukać na mapie Tatr czy Morza Bałtyckiego.

 

Prowadzimy aktywną współpracę z Polską Szkołą Internetową Libratus, realizując program nauczania obowiązujący w Polsce. Po zakończeniu roku szkolnego oraz zdaniu egzaminów (na terenie naszej szkoły), uczniowie wdrożeni do programu Libratus otrzymują świadectwa szkolne identyczne ze świadectwami wystawianymi przez szkoły w Polsce, dzięki czemu w wypadku powrotu do kraju, dziecko nie będzie miało żadnych problemów z przyjęciem do właściwej klasy. Więcej o programie Libratus na stronie: https://www.libratus.edu.pl/

Państwa dzieci nauczą się także jak napisać list do babci lub dziadka, poznają polskie kolędy, będą potrafiły zrobić wielkanocne pisanki oraz wezmą odział w przedstawieniach okolicznościowych wzbogacając wiedzę o polskich tradycjach oraz wydarzeniach historycznych.

 

DBAMY O JAKOŚĆ NAUCZANIA

Wszystkie zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowanych i zangażowanych pedagogów.

Myślą przewodnią naszej szkoły jest jakość nauczania oraz wysokie wymagania stawiane zarówno kadrze nauczycielskiej jak i uczniom.

 

Dotyczą one sfery językowej:

  • posługujemy się poprawną polszczyzną i dbamy aby taka forma komunikacji nie sprawiała trudności naszym uczniom,
  • prezenujemy polecane przez MEN przykłady polskiej poezji i prozy dla dzieci i młodzieży,
  • staramy się o dobry wybór filmów edukacyjnych,
  • zachęcamy uczniów do opanowania pamięciowego wierszy, piosenek i fragmentów prozy polskiej.

Dbamy o to aby zajęcia w szkole miały ciekawy i owocny dla uczniów przebieg:

  • przygotowujemy materiały do pracy, które bazują na programie nauczania w szkołach w Polsce oraz opierają się na podręcznikach szkolnych,
  • korzystamy z platformy Internetowej Libratus,
  • urozmaicamy proces uczenia poprzez różnorodne formy pracy: śpiew, inscenizacje, gry dydaktyczne, słuchowiska, zajęcia plastyczne i rytmiczne,
  • oferujemy uczniom możliwość obcowania z polską kulturą także bezpośrednio, organizując w szkole spotkania z polskimi twórcami, chórami, zespołami muzycznymi.
  • angażujemy się w coroczny konkurs Wierszowisko organizowany przez Macierz Polską w Londynie.

W naszej szkole odbywają się egzaminy przeprowadzane przez przedstawicieli polskich placówek edukacyjnych, z których korzystać mogą uczniowie włączeni do projektu Libratus. Dzięki nim możliwe jest otrzymanie świadectwa ze szkoły w Polsce.

Przestrzegamy wszelkich zasad związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa, korzystamy z pracy wolontariuszy, wspierających nauczycieli w trakcie zajęć lekcyjnych oraz na przerwach.

Krótką charakterystkę naszej kadry nauczycielskiej znajdziecie Państwo w dziale GRONO PEDAGOGICZNE.