Polska Sobotnia Szkoła St Mary’s College.Od początku swojej działalności Polska Sobotnia Szkoła St Mary’s College opierała swoją pracę o program nauczania. W pierwszych latach był to program specjalnie dostosowany dla szkół sobotnich: Rok Polski –program edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów 5-9 lat uczących się za granicą, oraz Własną Drogą – program dla uczniów 10-13 uczących się za granicą.

Praca w oparciu o te programy nauczania systematyzowała pracę nauczycieli, jednak nie zadowalała w pełni naszych ambicji. Szukaliśmy rozwiązania, które umożliwiło by naszym uczniom naukę na takim samym poziomie jaki mają ich rówieśnicy w Polsce. Korzystaliśmy z programu opartego o podręczniki Wesoła Szkoła wydawnictwa WSiP, jednak nadal brakowało nam realnego potwierdzenia, że uczniowie osiągają pożądane wyniki.
Wtedy zrodził się pomysł współpracy ze Szkołami Internetowymi Libratus, dzięki któremu uczniowie mogą przystępować do egzaminów. Pomyślne zdanie ich, uprawnia do otrzymywania takich samych świadectw szkolnych jakie wręczane są uczniom w Polsce.
Obecnie uczymy według tego samego programu nauczania co szkoły w Polsce, co znacznie ułatwia dzieciom kontynuowanie nauki po powrocie do kraju. Współpracujemy z Libratusem od 2013 roku i od kilku lat egzaminatorzy z innych szkół partnerskich przyjeżdżają do nas aby przeprowadzić egzaminy zarówno wśród uczniów naszej szkoły jak i innych pracujących indywidualnie. Egzamin przeprowadzany w Hull to ogromne ułatwienie dla naszych uczniów a także ciekawe doświadczenie dla kadry pedagogicznej.