Tak naprawdę współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Pracuje z małym pacjentem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną. Wydaje się, że w dobie Internetu, w czasach, kiedy rodzice są coraz lepiej wykształceni, dzieci powinny lepiej mówić.

Niestety, wad mowy jest proporcjonalnie tyle samo – jeśli nie więcej. Główną przyczyną jest brak czasu na rozmowę z dziećmi, bycie z nimi, objaśnianie świata. Należy być świadomym, że telewizja, internet, gry komputerowe stymulują percepcję wzrokową, ale nie słuchową. Natomiast podstawą mowy jest właśnie analizator słuchowy. Poza tym media nie zbudują prawidłowych relacji i nie nauczą dzieci komunikowania się z ludźmi. Należy zatem jak najwięcej z dzieckiem rozmawiać, czytać i bawić się.
     O poprawną wymowę dziecka należy zadbać w okresie jej rozwoju, czyli od urodzenia do 7 roku życia. Im wcześniej rozpocznie się terapię, tym lepsze będą jej efekty.
Po diagnozę taką najlepiej jest zgłosić się do logopedy posiadającego przygotowanie
z wczesnej interwencji. Tak jak zgłaszamy się do pediatry czy innego specjalisty na badania kontrolne, tak samo korzystajmy z porady logopedy.
Jeśli jako rodzic zauważysz jakieś nieprawidłowości w mówieniu lub komunikacji twojego dziecka z innymi rówieśnikami nie czekaj- zgłoś się po pomoc !!!!
Na pewno nie należy czekać, aż dziecko wyrośnie z wady wymowy.
Wszelkiego rodzaju problemy należy również korygować z uwagi na fakt, iż dzieci, które źle mówią zazwyczaj mają trudności z pisaniem i czytaniem, a w konsekwencji mają problemy      z uczeniem się . Tak naprawdę wszystkie dzieci mające zaburzenia mowy są dziećmi z ryzyka dysleksji.
        Dla wielu dzieci rozpoczynających naukę szkolną zaburzenia mowy stanowią również poważna przeszkodę w funkcjonowaniu w roli ucznia i kolegi. Dzieci z zaburzeniami mowy często nie są w stanie sprostać społecznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym           i werbalnym wymaganiom, które stawia przed nimi szkoła. Częściej niż dzieci bez tych zaburzeń osiągają niskie wyniki w nauce i przejawiają zaburzenia w społecznym zachowaniu, popadają w różnego typu konflikty z rówieśnikami lub izolują się od nich. Nie oznacza to, iż dzieci w późniejszym wieku nie mogą być objęte terapią, ale im wcześniej podjęta terapia tym lepsze wyniki. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym, swoistym tempie i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju.
Rezultaty terapii logopedycznej zależą między innymi od rodzaju wady, czasu rozpoczęcia leczenia oraz zaangażowania i wytrwałości pacjenta. Praca z dziećmi młodszymi (3 – 4 lata) zazwyczaj jest w formie zabawy i trwa ok 15-30 minut. Z wiekiem czas zajęć jest wydłużany i zmieniane są również formy i metody pracy. Przy ustalaniu terapii każdy logopeda uwzględnia predyspozycje danego dziecka. Terapia daje najlepsze efekty gdy jest prowadzona indywidualnie. Ważna jest także ścisła współpraca rodziców, ponieważ rodzice powinni wykonywać z dzieckiem zalecone każdorazowo ćwiczenia. Najlepsze efekty dają codzienne 15–20-minutowe zajęcia, odbywające się w atmosferze spokoju.

Dziecko należy chwalić za każde nawet minimalne osiągnięcia.

      Podsumowując, logopeda może ułatwić naszemu dziecku start w nauce. Pamiętajmy, że rozpoczęcie edukacji w szkole, zwłaszcza w wieku 6 lat to ogromne wyzwania dla dzieci. Dlatego zadbajmy, aby jedynym zmartwieniem dla naszych pociech była nauka, nowe koleżanki i koledzy, nowe zajęcia, a nie dodatkowe borykanie się z wadami wymowy.