Tak naprawdę współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Pracuje z małym pacjentem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną. Wydaje się, że w dobie Internetu, w czasach, kiedy rodzice są coraz lepiej wykształceni, dzieci powinny lepiej mówić.