Polska Sobotnia Szkoła St Mary's College Hull
Polska Sobotnia Szkoła St Mary's College Hull

Witamy!

Nowa odsłona naszej strony internetowej Nowoczesny design, atrakcyjna szata graficzna, czytelność i wyjątkowa funkcjonalność to wyróżniki naszej nowej strony internetowej. Dodatkowo nasza nowa strona internetowa została dostosowania do urządzeń mobilnych. Zapraszamy!

Tak naprawdę współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Pracuje z małym pacjentem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną. Wydaje się, że w dobie Internetu, w czasach, kiedy rodzice są coraz lepiej wykształceni, dzieci powinny lepiej mówić.

Niestety, wad mowy jest proporcjonalnie tyle samo – jeśli nie więcej. Główną przyczyną jest brak czasu na rozmowę z dziećmi, bycie z nimi, objaśnianie świata. Należy być świadomym, że telewizja, internet, gry komputerowe stymulują percepcję wzrokową, ale nie słuchową. Natomiast podstawą mowy jest właśnie analizator słuchowy. Poza tym media nie zbudują prawidłowych relacji i nie nauczą dzieci komunikowania się z ludźmi. Należy zatem jak najwięcej z dzieckiem rozmawiać, czytać i bawić się.
     O poprawną wymowę dziecka należy zadbać w okresie jej rozwoju, czyli od urodzenia do 7 roku życia. Im wcześniej rozpocznie się terapię, tym lepsze będą jej efekty.
Po diagnozę taką najlepiej jest zgłosić się do logopedy posiadającego przygotowanie
z wczesnej interwencji. Tak jak zgłaszamy się do pediatry czy innego specjalisty na badania kontrolne, tak samo korzystajmy z porady logopedy.
Jeśli jako rodzic zauważysz jakieś nieprawidłowości w mówieniu lub komunikacji twojego dziecka z innymi rówieśnikami nie czekaj- zgłoś się po pomoc !!!!
Na pewno nie należy czekać, aż dziecko wyrośnie z wady wymowy.
Wszelkiego rodzaju problemy należy również korygować z uwagi na fakt, iż dzieci, które źle mówią zazwyczaj mają trudności z pisaniem i czytaniem, a w konsekwencji mają problemy      z uczeniem się . Tak naprawdę wszystkie dzieci mające zaburzenia mowy są dziećmi z ryzyka dysleksji.
        Dla wielu dzieci rozpoczynających naukę szkolną zaburzenia mowy stanowią również poważna przeszkodę w funkcjonowaniu w roli ucznia i kolegi. Dzieci z zaburzeniami mowy często nie są w stanie sprostać społecznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym           i werbalnym wymaganiom, które stawia przed nimi szkoła. Częściej niż dzieci bez tych zaburzeń osiągają niskie wyniki w nauce i przejawiają zaburzenia w społecznym zachowaniu, popadają w różnego typu konflikty z rówieśnikami lub izolują się od nich. Nie oznacza to, iż dzieci w późniejszym wieku nie mogą być objęte terapią, ale im wcześniej podjęta terapia tym lepsze wyniki. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym, swoistym tempie i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju.
Rezultaty terapii logopedycznej zależą między innymi od rodzaju wady, czasu rozpoczęcia leczenia oraz zaangażowania i wytrwałości pacjenta. Praca z dziećmi młodszymi (3 – 4 lata) zazwyczaj jest w formie zabawy i trwa ok 15-30 minut. Z wiekiem czas zajęć jest wydłużany i zmieniane są również formy i metody pracy. Przy ustalaniu terapii każdy logopeda uwzględnia predyspozycje danego dziecka. Terapia daje najlepsze efekty gdy jest prowadzona indywidualnie. Ważna jest także ścisła współpraca rodziców, ponieważ rodzice powinni wykonywać z dzieckiem zalecone każdorazowo ćwiczenia. Najlepsze efekty dają codzienne 15–20-minutowe zajęcia, odbywające się w atmosferze spokoju.

Dziecko należy chwalić za każde nawet minimalne osiągnięcia.

      Podsumowując, logopeda może ułatwić naszemu dziecku start w nauce. Pamiętajmy, że rozpoczęcie edukacji w szkole, zwłaszcza w wieku 6 lat to ogromne wyzwania dla dzieci. Dlatego zadbajmy, aby jedynym zmartwieniem dla naszych pociech była nauka, nowe koleżanki i koledzy, nowe zajęcia, a nie dodatkowe borykanie się z wadami wymowy.

Wybierz poniżej interesującą Cię kategorię.
Szkola
Nasza Kadra
Aktualnosci
Filmy
Galeria
Do pobrania
FAQs
Psycholog
Kontakt

Piknik Rodzinny w PSS St Mary's 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Zapisz się do newslettera

>> Sponsor naszej nowej strony internetowej <<