Ambasador RP w Wielkiej Brytanii, Witold Sobków na łamach „The Guardian”: „Learning Polish, the UK’s second most spoken language, is a plus”. 

Już 16 000 dzieci uczęszcza do polskich szkół sobotnich, ale władze lokalne mogą zrobić więcej, aby wesprzeć taką pracę, pisze polski ambasador w Wielkiej Brytanii. 

 „W szkołach sobotnich polskie dzieci uczą się mówić dwoma językami, ale uczą się także historii dwóch krajów i dwóch kultur”.

 

W każdy sobotni poranek tysiące polskich dzieci w różnych częściach Wielkiej Brytanii, zamiast robić zakupy z rodzicami lub uprawiać sport i gry komputerowe, uczy się języka polskiego, historii i geografii. To jeden z powodów, dla których polski jest drugim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii. Rodzice wysyłają swoje dzieci do polskich szkół sobotnich z różnych powodów. Niezależnie od ich motywacji, mają rację.

 

Nauczanie polskich dzieci języka ich rodziców otwiera nowe perspektywy dla ich dobrobytu. Podstawową kwestią dla rodziców jest pokonanie mentalnej bariery i zrozumienie, że dwujęzyczność to szansa, a nie ryzyko. Rodzice i dzieci muszą zobaczyć konkretne korzyści płynące z mówienia w języku polskim. Dzieci, które uczyły języka polskiego w Wielkiej Brytanii, będą mogły mieszkać w Polsce w przyszłości, jeśli tak zdecydują.

 

Od upadku komunizmu w 1989 r. Polska rozwija się dramatycznie. Znacznie wzrosła średnia długość życia oraz PKB na mieszkańca. Zaobserwowaliśmy imponujący wzrost liczby autostrad, lotnisk lub nowoczesnych stadionów. Polska stanie się coraz bardziej atrakcyjna dla tych, którzy chcieliby mieszkać w swojej ojczyźnie. Coraz więcej możliwości powstaje także dla Polaków, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe za granicą.

 

Znajomość języka ojczystego sprawia, że ​​polskie dzieci są dwujęzyczne tutaj, w Wielkiej Brytanii, gdzie mówienie językiem obcym jest atutem. Dla wielu dzieci w Anglii i Walii możliwość zdawania egzaminu z  języka polskiego na poziomie GCSE lub na poziomie maturalnym, daje im bardzo silną motywację do nauki języka swoich rodziców. Podejmowane są wysiłki, aby takie egzaminy mogły być wkrótce dostępne także w Szkocji.

Uczęszczając do szkół sobotnich, polskie dzieci nie tylko uczą się mówić dwoma językami, ale także uczą się historii dwóch krajów i dwóch kultur. Niezwykle ważne jest, aby w trakcie edukacji zapoznawali się z polskimi zwyczajami, takimi jak malowanie pisanek, oraz aby uczyli się śpiewać tradycyjne polskie piosenki.

Jak sugeruje lingwistyka kognitywna inspirowana pracami Benjamina Lee Whorfa, język kształtuje nasz światopogląd, stwierdzenie po raz pierwszy wspomniane przez Wilhelma von Humboldta. Poznając światopogląd nierozerwalnie związany z językiem polskim, dzieci te - zafascynowane kulturą przodków - mogą stać się naturalnymi kandydatami na brytyjskich naukowców specjalizujących się w Polsce i Europie Środkowej. Brytyjskie uczelnie ma jeszcze wiele do odkrycia na temat polskiej kultury i historii.

W naszym zglobalizowanym i coraz bardziej jednolitym świecie, ludzie często pytają o swoją tożsamość i korzenie. Takie pytania pojawiają się regularnie wśród ludzi mieszkających daleko od ojczyzny. Nauka Jezyka polskiego pomagaja polskim dzieciom zrozumieć ich tożsamość i odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzą. Łatwiej im zrozumieć znaczenie Unii Europejskiej rozumianej jako jedność w różnorodności.

 

Tzw. ‘mówcy dziedzictwa’ są interesującym i coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Są to ludzie, którzy nauczyli się w domu, ale nie zdobyli umiejętności pisania. Często są to wnuki lub prawnuki Polaków, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w czasie drugiej wojny światowej lub po niej. Teraz odkrywają kraj swoich przodków i coraz częściej chcą uczyć się języka na poziomie akademickim. Część z nich bierze udział w letnich kursach języka i kultury polskiej organizowanych w Polsce i współfinansowanych przez polski rząd. Te trzy- lub czterotygodniowe pobyty zaprojektowane z myślą o brytyjskich studentach pozwalają odkryć uroki i atrakcje takich miejsc jak Kraków czy Tatry. Dla wielu z nich takie kursy są początkiem prawdziwej przygody z Polską, ponieważ rozwijają nienasycony apetyt na nasz kraj i jego kulturę.

 

W Wielkiej Brytanii jest około 150 polskich szkół sobotnich, do których uczęszcza około 16 000 dzieci. Potrzeby zabezpieczenia polskiej oferty edukacyjnej w Wielkiej Brytanii są znaczne i rosną. Sobotnie szkoły są ‘sobotnie’ tylko z nazwy, ponieważ zajęcia organizowane są również w dni powszednie po południu, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Nowe szkoły powstają z inicjatywy rodziców. Zostały one współfinansowane przez samorządy lokalne i samych rodziców, a także stale wspierane przez polski rząd.

Ponieważ kształcenie na odległość stało się ważnym elementem nowoczesnej edukacji, dzięki staraniom polskiego rządu, nowe projekty online dla polskiej diaspory są dostępne na całym świecie. Są one szczególnie ważne dla Polaków mieszkających w odległych regionach.

Polskie szkoły sobotnie wzbogacają edukacyjny i, do pewnego stopnia,  krajobraz kulturowy Wielkiej Brytanii. Dzięki nim tysiące brytyjskich mieszkańców poszerza swoje horyzonty i umiejętności, co jest bardzo pozytywnym krokiem. Niektórzy Polacy na pewno pozostaną w Wielkiej Brytanii, ale świadomość ich tożsamości ułatwi im wkład w wielokulturowe społeczeństwo Wielkiej Brytanii.

Ważne jest, aby polscy rodzice wytrwali w nauczaniu dzieci języka polskiego, a inni poszli w ich ślady. Równie ważne jest, aby zarówno brytyjskie władze lokalne, jak i polski rząd podtrzymywały zrozumienie i wsparcie dla tej ważnej pracy.

 

W Wielkiej Brytanii jest około 150 polskich szkół sobotnich, do których uczęszcza około 16 000 dzieci. Potrzeby zabezpieczenia polskiej oferty edukacyjnej w Wielkiej Brytanii są znaczne i rosną. Sobotnie szkoły są ‘sobotnie’ tylko z nazwy, ponieważ zajęcia organizowane są również w dni powszednie po południu, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Nowe szkoły powstają z inicjatywy rodziców. Zostały one współfinansowane przez samorządy lokalne i samych rodziców, a także stale wspierane przez polski rząd.

Ponieważ kształcenie na odległość stało się ważnym elementem nowoczesnej edukacji, dzięki staraniom polskiego rządu, nowe projekty online dla polskiej diaspory są dostępne na całym świecie. Są one szczególnie ważne dla Polaków mieszkających w odległych regionach.

Polskie szkoły sobotnie wzbogacają edukacyjny i, do pewnego stopnia,  krajobraz kulturowy Wielkiej Brytanii. Dzięki nim tysiące brytyjskich mieszkańców poszerza swoje horyzonty i umiejętności, co jest bardzo pozytywnym krokiem. Niektórzy Polacy na pewno pozostaną w Wielkiej Brytanii, ale świadomość ich tożsamości ułatwi im wkład w wielokulturowe społeczeństwo Wielkiej Brytanii.

Ważne jest, aby polscy rodzice wytrwali w nauczaniu dzieci języka polskiego, a inni poszli w ich ślady. Równie ważne jest, aby zarówno brytyjskie władze lokalne, jak i polski rząd podtrzymywały zrozumienie i wsparcie dla tej ważnej pracy.

 

Źródło: https://www.theguardian.com/education/2014/jun/05/learning-polish-a-plus-ambassador

Tłumaczenie: Marta Pearson